Monthly Archives: mai 2020

REINSCRIEREA SI INSCRIEREA IN ANUL SCOLAR 2020-2021!

REINSCRIEREA SI INSCRIEREA IN ANUL SCOLAR 2020-2021!

În perioada 25 mai—5 iunie 2020 va avea loc REÎNSCRIEREA copiilor care frecventează Grădiniţa cu P.P. nr. 12 Tulcea pentru  anul şcolar 2020-2021

Procedura de reînscriere pentru anul şcolar 2020-2021, aprobată de Consiliul de Administraţie, prevede ca reînscrierea să se realizeze online, prin completarea unui formular ce va fi pus la dispoziţia părinţilor pe grupurile de WhatsApp şi înapoiat prin poşta electronică la adresa gradinita12_tl@yahoo.com

Termenul de primire a formularelor de reînscriere este 5 iunie 2020,

ora 12.00

După acestă dată platforma Siiir nu mai permite reînscrierea copiilor, astfel, părinţii care nu transmit în timp real formularul îşi pierd locul, acesta considerându-se liber pentru etapa de înscrieri.

 ÎNSCRIEREA COPIILOR LA

 GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 12 TULCEA ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021

ETAPE DE ÎNSCRIERE

PRIMA ETAPĂ:

08.06.2020-26.06.2020 – COLECTARE DOSARE

29.06.2020-03.07.2020 –PROCESARE CERERI Faza I, Faza II şi Faza III

A DOUA ETAPĂ:

20.07.2020 -31.07.2020 – COLECTARE DOSARE;

03.08.2020 – 10.08.2020 – PROCESARE CERERI Faza I, Faza II şi Faza III

ETAPA DE AJUSTĂRI: 11.08.2020 -31.08.2020

PROGRAM DE PRIMIRE DOSARE DE ÎNSCRIERE

                                în perioada 08.06.-26.06.2020

Luni. Marţi, Miercuri, Joi, Vineri: 9.00-11.00 la sediul Grădiniţei cu P.P. nr. 12 Tulcea, str. 24Ianuarie, nr. 2, Tulcea

Accesul părinţilor se face respectând procedurile de siguranţă cu character medical: obligatoriu echipament adecvat (mască, mănuşi) şi se vor respecta traseele indicate prin săgeţi.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE:

  • Copie certificate de naştere copil;
  • Copii C.I. părinţi;
  • Adeverinţa de salariat al unuia dintre părinţi
  • Adeverinţă medicală cu vaccinările;
  • Cerere tip –se primeşte şi completează în momentul depunerii dosarului;
  • Număr de telefon al unuia dintre părinţi.

Documentele enumerate pot fi trimise şi pe adresa de mail gradinita12_tl@yahoo.com