HOT. C.A.

HOT. C.A.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12 TULCEA

                               HOTĂRÂREA nr.10 din 19.05.2016

În temeiul:

– Legii 1/2011 Legea Educaţiei Naţionale cu modificarile ulterioare;

– Regulamentul de organizare ṣi funcṭionare a unităṭilor de învăṭămȃnt preuniversitar/ Ordin nr. 5115/ 2014;

-Regulament de organizare ṣi funcṭionare –Grădiniṭa cu p.p. nr. 12 nr.583 /14.09.2015;

-OMECS nr. 4496 /13.07.2015;

– solicitari ale părinṭilor cu privire la frecventarea grădiniṭei în perioada vacanṭei de vară nr.  239 / 17.05.2016 ;

– planul de ṣcolarizare nr. 1969 / 22.04.2016.

                 Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu p.p. nr. 12 Tulcea, 

 

                                                       HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Aprobarea Raportului privind evaluarea activităṭilor extracurriculare desfăṣurate în cadrul programului “Să ṣtii mai multe, să fii mai bun!”

Art. 2. Se aprobă structura grupelor pentru anul ṣcolar 2016-2017;

Art. 3. Se aprobă perioada de funcṭionare în vacanṭa de vară ca fiind: 27.06.2016- 15.07.2016.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă tuturor celor interesaţi , pe site-ul Grădiniţei şi la avizierul unităţii de învăţământ.

 

 

 

Întocmit,                                                                                 Preşedinte CA,

secretar CA,                                                                                     Director,

Uzunia Maria                                                                                  Nichitov Paula

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>